הדברת זבובים נחוצה מכמה סיבות:

  • זבובי הבית עלולים להפיץ חיידקים מסוג דיזנטריה, טיפואיד וביצי תולעים בעיקר תולעי הערקה
  • זבוב אשר בא במגע עם מזון עלול לגרום לאחת מהמחלות הנ"ל
  • מחזור חייו של זבוב מביצה לבוגר אורך כ 20 יום בעונת הקיץ החל מהיותו ביצה ועד לבקיעה
  • משך חייה של נקבת הזבוב 25 יום ומשך חייו של זכר הזבוב 14 יום
  • נקבת הזבוב מסוגלת להטיל 1,500 ביצים במשך חייה
  • ידוע לנו על 110,000 מיני זבובים בכל רחבי העולם
  • מרבית הזבובים ניזונים מחומר אורגני מרקיב
  • זבובי הבית מתרבים בחום של 25 מעלות ולא מתרבים בחום של 45 מעלות